Cập nhập đầy đủ bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết và chính xác

Cập nhập đầy đủ bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết và chính xác

Khi chọn đánh đề chuyên nghiệp thì nên biết cách soi cầu chuẩn và cũng cần nắm rõ danh sách các bộ số đề từ 00 đến 99. Những bộ số này hoạt động rất hiệu quả và cũng thường xuyên mang đến vận may cho người chơi. Để nắm rõ hơn thì đừng bỏ qua thông tin sau

Cập nhập đầy đủ bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết và chính xác
Cập nhập đầy đủ bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết và chính xác

Cập nhập về bộ số đề từ 00 đến 99 dành cho người chơi

Trước tiên, hãy cùng chú ý đến các bộ số đề từ 00 đến 99. Tất cả đã được thống kê một cách đầy đủ dưới đây, do đó nếu muốn chọn đánh các con đề đẹp thì nên bắt đầu với những gợi ý sau.

Bộ số từ 00-10

Đối với 10 bộ đầu tiên thì sẽ bao gồm những con số đề khá chuẩn, bạn có thể kiểm tra nhanh những con đề đẹp này và sau đó thủ đánh tại các nhà cái lô đề trực tuyến.

 • Bộ 00: bao gồm 00, 05, 50, 55
 • Bộ 01: bao gồm những đề đẹp là 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
 • Bộ 02: sẽ có 8 bộ số như sau 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
 • Bộ 03: nếu chọn đánh bộ 03 thì nên bắt đầu với 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
 • Bộ 04: sẽ có các tùy chọn sau 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
 • Bộ 05: sẽ là 4 bộ số đẹp 05, 50, 00, 55
 • Bộ 06: sẽ bao gồm 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15
 • Bộ 07: là 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25
 • Bộ 08: sẽ có 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35
 • Bộ 09: với sự hiện diện của 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45
 • Bộ 10: gồm 8 bộ số là 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56

=>>> Xem thêm: Gợi ý về cách đánh cầu bạch thủ miền Bắc đảm bảo được chiến thắng

Bộ số từ 10-19

 • Bộ 11: sẽ có các con đề sau 11, 16, 61, 66
 • Bộ 12: bao gồm 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
 • Bộ 13: bao gồm 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
 • Bộ 14: bao gồm 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
 • Bộ 15: bao gồm 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06
 • Bộ 16: bao gồm 16, 61, 11, 66
 • Bộ 17: bao gồm 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26
 • Bộ 18: bao gồm 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36
 • Bộ 19: bao gồm các bộ số 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46

Bộ số từ 20-29

Tiếp tục sẽ là gợi ý bộ số đề từ 00 đến 99, với các con đề đẹp nằm trong bộ số từ 20-29 được các chuyên gia tổng hợp như sau:

 • Bộ 20: sẽ có đề đẹp là 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57
 • Bộ 21: sẽ có các bộ số 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67
 • Bộ 22: sẽ có 22, 27, 72, 77
 • Bộ 23: sẽ có 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
 • Bộ 24: sẽ có các gợi ý là 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
 • Bộ 25: sẽ có 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07
 • Bộ 26: sẽ có các bộ số như 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17
 • Bộ 27: sẽ có 27, 72, 22, 77
 • Bộ 28: sẽ có 8 tùy chọn là 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37
 • Bộ: sẽ có 29   29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47
Đánh đề theo các bộ số đã được thiết lập sẵn
Đánh đề theo các bộ số đã được thiết lập sẵn

Bộ số từ 30-39

 • Bộ 30: là 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58
 • Bộ 31: là 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68
 • Bộ 32: là 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78
 • Bộ 33: là 33, 38, 83, 88
 • Bộ 34: là 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
 • Bộ 35: là 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08
 • Bộ 36: là 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18
 • Bộ 37: là 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28
 • Bộ 38: là 38, 83, 33, 88
 • Bộ 39: là 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48

Bộ số từ 40-49

 • Bộ 40: với các bộ số 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59
 • Bộ 41: với các bộ số 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69
 • Bộ 42: với các bộ số sau 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79
 • Bộ 43: với các bộ số 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89
 • Bộ 44: với các bộ số 44, 49, 94, 99
 • Bộ 45: với các bộ số 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09
 • Bộ 46: với các bộ số 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19
 • Bộ 47: với các bộ số 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29
 • Bộ 48: với các bộ số 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39
 • Bộ 49: với các bộ số 49, 94, 44, 99

Bộ số từ 50-59

 • Bộ 50: sẽ có 50, 05, 55, 00
 • Bộ 51: sẽ có 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60
 • Bộ 52: sẽ có 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70
 • Bộ 53: sẽ có 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80
 • Bộ 54: sẽ có 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90
 • Bộ 55: sẽ có 55, 50, 05, 00
 • Bộ 56: sẽ có 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10
 • Bộ 57: sẽ có 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20
 • Bộ 58: sẽ có 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30
 • Bộ 59: sẽ có 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40

Bộ số từ 60-69

 • Bộ 60 sẽ là 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51
 • Bộ 61 sẽ là 61, 16, 66, 11
 • Bộ 62 sẽ là 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71
 • Bộ 63 sẽ là 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81
 • Bộ 64 sẽ là 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91
 • Bộ 65 sẽ là 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01
 • Bộ 66 sẽ là 66, 61, 16, 11
 • Bộ 67 sẽ là 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21
 • Bộ 68 sẽ là 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31
 • Bộ 69 sẽ là 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41

Bộ số từ 70-79

 • Bộ 70 với 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52
 • Bộ 71 với 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62
 • Bộ 72 với 72, 27, 77, 22
 • Bộ 73 với 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82
 • Bộ 74 với 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92
 • Bộ 75 với 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02
 • Bộ 76 với 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12
 • Bộ 77 với 77, 72, 27, 22
 • Bộ 78 với 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32
 • Bộ 79 với 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42
Gợi ý về các bộ số đẹp nhất khi đánh đề trực tuyến
Gợi ý về các bộ số đẹp nhất khi đánh đề trực tuyến

Bộ số từ 80-89

 • Bộ 80 sẽ có 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53
 • Bộ 81 sẽ có 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63
 • Bộ 82 sẽ có 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73
 • Bộ 83 sẽ có 83, 38, 88, 33
 • Bộ 84 sẽ có 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93
 • Bộ 85 sẽ có 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03
 • Bộ 86 sẽ có 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13
 • Bộ 87 sẽ có 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23
 • Bộ 88 sẽ có 88, 83, 38, 33
 • Bộ 89 sẽ có 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43

Bộ số từ 90-99

Gợi ý cuối cùng dành cho các bộ số đề từ 00 đến 99 sẽ là những bộ số từ 90-99 được cập nhập đầy đủ sau đây:

 • Bộ 90: nên đánh 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54
 • Bộ 91: nên đánh 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64
 • Bộ 92: nên đánh 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74
 • Bộ 93: nên đánh 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84
 • Bộ 94: nên đánh 94, 49, 99, 44
 • Bộ 95: nên đánh 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04
 • Bộ 96: nên đánh 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14
 • Bộ 97: nên đánh 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24
 • Bộ 98: nên đánh 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34
 • Bộ 99: nên đánh 99, 94, 49, 44

=>>> Xem thêm: Gợi ý công thức đánh đề từ các cao thủ soi cầu xsmb đẳng cấp nhất

Tham gia đánh bộ số đề từ 00 đến 99 ngay hôm nay

Khi đã cập nhập được chính xác về bộ số đề từ 00 đến 99 thì nên thử vân may tại các nhà cái trực tuyến. Các nhà cái này rất dễ tiếp cận và tỷ lệ nhận thưởng cũng rất cao, điển hình là nhà cái Anto247.

Bạn có thể đăng ký tài khoản sau đó tham gia đặt cược chính thức. Nhưng trước đó, hãy nghiên cứu soi kèo và kết hợp với các bộ số trên đây để có được dự đoán chính xác. Và với những dự đoán chính xác này thì các khoản tiền thưởng đi kèm là vô cùng hấp dẫn.

Hy vọng thông tin về các bộ số đề từ 00 đến 99 trên đây đã giúp bạn tìm thấy được các con số đẹp. Đồng thời có thể sử dụng chúng để thử vận may tại các sảnh cược trực tuyến. Cụ thể hơn là có thể chọn tìm đến với ANTO247 để đặt cược ngay hôm nay.